AEROTÈRMIA

Què és i com funciona la Aerotèrmia?

La aerotèrmia és una tecnologia que utilitza principalment l’energia de l’aire per climatitzar els espais habitats. Bàsicament, es tracta de “bombes de calor d’última generació” dissenyades per aportar refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i aigua calenta tot l’any.

Tot i que la aerotèrmia funciona també amb sistemes tèrmics tradicionals, per aconseguir la seva màxima eficiència és recomanable utilitzar emissors tèrmics de baixa temperatura, com ara terra radiant, radiadors de baixa temperatura, “fancoils”, “climacanal”, etc.

A més, són sistemes de fàcil instal·lació, completament segurs, al no existir acumulació de combustible, i amb un manteniment pràcticament nul.

Si unim dos sistemes renovables com l’aerotèrmia i l’energia fotovoltaica, podrem arribar a estalviar fins a un 85% en la factura de climatització.

On es pot utilitzar l'aerotèrmia?

Els equips de aerotèrmia, estan dissenyats per utilitzar-se en habitatges unifamiliars, així com petits-mitjans edificis.

Es pot instal·lar tant en edificis/unifamiliars existents com per a noves edificacions que disposin d’emplaçament per a la/les unitat/s exteriors.

La aerotermia es pot utilitzar per a aportar calor a un sistema de radiadors convencionals, radiadors de baixa temperatura, terra radiant, fan- coils, així com per a la generació d’aigua calenta sanitària.

Avantatges i desavantatges

Algunes de les seves avantatges més destacades són:

 • Alta eficiència energètica i menors costos d’explotació
 • Instal·lació senzilla.
 • Grans estalvis amb sistemes de calefacció a baixa temperatura (terra radiant).
 • Adaptable a instal·lacions existents.
 • Obtenció de calor a l’hivern i refrescament a l’estiu amb la inversió de l’cicle.
 • Possibilitat de generar aigua calenta sanitària.
 • Energia renovable i neta.
 • Baixes emissions de CO2.
 • Requereix poc espai. Ideal si no disposem de sala de calderes.
 • No es necessiten conductes d’evacuació de fums (xemeneies).
 • Opció molt recomanable per a llocs sense subministrament de gas natural.
 • Períodes de retorn mig-baixos.

¿Desavantatges de la aerotèrmia ?

 • El seu cost inicial més elevat (es compensa amb l’estalvi obtingut).
 • Requereix d’espai per a la ubicació de la unitat exterior.
 • En zones climàtiques molt fredes, el rendiment es redueix considerablement.
 • Per obtenir el màxim estalvi és necessari disposar d’una instal·lació de sòl radiant o radiadors de baixa temperatura.

DEMANI'NS PRESSUPOST GRATUÏT I SENSE COMPROMÍS